5.Một cái đĩa lộn ngược và món ăn thì quá nhỏ được đặt trên đế cái đĩa.
5.Một cái đĩa lộn ngược và món ăn thì quá nhỏ được đặt trên đế cái đĩa.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)