23.Ý tưởng đặt thức ăn trên khúc xương trắng này cũng không tệ.
23.Ý tưởng đặt thức ăn trên khúc xương trắng này cũng không tệ.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)