Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh

01/03/2019 13:09

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có những phát ngôn ấn tượng trong hai ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 1
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 2
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 3
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 4
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 5
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 6
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 7
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 8
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 9
Những phát ngôn ấn tượng của ông Trump và Kim trong hai ngày thượng đỉnh 10
Bảo Anh