The High One - 19 Hole, Legend Golf Course, Pretoria, Nam Phi: Sân golf khó tin nhưng có thật này có lẽ chỉ dành cho các đại gia. Bạn cần phải đi trực thăng để đến điểm phát bóng của lỗ thứ 19 tại sân Legend ở Pretoria với mức chi phí lên tới 700 bảng (khoảng 22 triệu đồng) cho 4 người chơi.
The High One - 19 Hole, Legend Golf Course, Pretoria, Nam Phi: Sân golf khó tin nhưng có thật này có lẽ chỉ dành cho các đại gia. Bạn cần phải đi trực thăng để đến điểm phát bóng của lỗ thứ 19 tại sân Legend ở Pretoria với mức chi phí lên tới 700 bảng (khoảng 22 triệu đồng) cho 4 người chơi.
Hàn Ly (Theo redbull)