Thác Victoria, Zimbabwe / Zambia: Nằm trên sông Zambezi giữa Zimbabwe và Zambia là Thác Victoria, Di sản Thế giới của UNSECO và là một trong những thác nước đẹp và ấn tượng nhất hành tinh. 
Thác Victoria, Zimbabwe / Zambia: Nằm trên sông Zambezi giữa Zimbabwe và Zambia là Thác Victoria, Di sản Thế giới của UNSECO và là một trong những thác nước đẹp và ấn tượng nhất hành tinh. 
Hàn Ly (Theo planetware)