Thác Havasu, Arizona, Mỹ: Thác Havasu đổ mạnh trên những vách đá màu đỏ cam, tạo thành những hồ nước màu xanh lam ngọc sáng trong một hẻm núi bên của Grand Canyon.
Thác Havasu, Arizona, Mỹ: Thác Havasu đổ mạnh trên những vách đá màu đỏ cam, tạo thành những hồ nước màu xanh lam ngọc sáng trong một hẻm núi bên của Grand Canyon.
Hàn Ly (Theo planetware)