Thác Niagara, Mỹ / Canada: Mặc dù không phải là thác nước cao nhất thế giới, nhưng thác Niagara chắc chắn rất ấn tượng về phạm vi và sức mạnh. Thác Niagara bao gồm 3 thác, trong đó thác nước lớn nhất là thác Móng ngựa. 
Thác Niagara, Mỹ / Canada: Mặc dù không phải là thác nước cao nhất thế giới, nhưng thác Niagara chắc chắn rất ấn tượng về phạm vi và sức mạnh. Thác Niagara bao gồm 3 thác, trong đó thác nước lớn nhất là thác Móng ngựa. 
Hàn Ly (Theo planetware)