Ngày 1/12, cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tạp chí The Economist đã công bố kết quả khảo sát thường niên Chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2022. Ảnh - AFP
Ngày 1/12, cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tạp chí The Economist đã công bố kết quả khảo sát thường niên Chi phí sinh hoạt toàn cầu năm 2022. Ảnh - AFP
Hoàng Anh (Theo Guardian)