Điều đáng ngạc nhiên là 2 thành phố Moscow và St Petersberg của Nga nhảy vọt tới 88 và 70 bậc trong danh sách. Theo báo cáo của EIU, giá dầu mỏ tăng cùng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là yếu tố thúc đẩy chi phí sinh hoạt tăng tại 2 thành phố này. 
Trong ảnh là thành phố Los Angeles, đồng xếp hạng 4 cùng thành phố Hong Kong trong khảo sát năm 2022. Ảnh - Getty
Điều đáng ngạc nhiên là 2 thành phố Moscow và St Petersberg của Nga nhảy vọt tới 88 và 70 bậc trong danh sách. Theo báo cáo của EIU, giá dầu mỏ tăng cùng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là yếu tố thúc đẩy chi phí sinh hoạt tăng tại 2 thành phố này. Trong ảnh là thành phố Los Angeles, đồng xếp hạng 4 cùng thành phố Hong Kong trong khảo sát năm 2022. Ảnh - Getty
Hoàng Anh (Theo Guardian)