Portree, Inner Hebrides: Portree là một trong những cảng hấp dẫn nhất ở Scotland. Bến cảng này có rất nhiều thuyền đánh cá với các ngôi nhà nhiều màu sắc và những nhà hàng ngon tuyệt vời. Portree cũng là nơi tổ chức lễ hội Skye Live hằng năm đầy sôi động với các ban nhạc trong nước và quốc tế.
Portree, Inner Hebrides: Portree là một trong những cảng hấp dẫn nhất ở Scotland. Bến cảng này có rất nhiều thuyền đánh cá với các ngôi nhà nhiều màu sắc và những nhà hàng ngon tuyệt vời. Portree cũng là nơi tổ chức lễ hội Skye Live hằng năm đầy sôi động với các ban nhạc trong nước và quốc tế.
Hàn Ly (Theo roughguides)