Cây trong nhà: Cây xanh giúp không gian trong nhà trông dễ chịu hơn cũng như cải thiện chất lượng không khí. Nhưng đất và một số loại cây cũng có thể gây ra triệu chứng dị ứng cho mọi người trong nhà.
Cây trong nhà: Cây xanh giúp không gian trong nhà trông dễ chịu hơn cũng như cải thiện chất lượng không khí. Nhưng đất và một số loại cây cũng có thể gây ra triệu chứng dị ứng cho mọi người trong nhà.
Huy Phong (Theo Stars Insider)