Thớt: Một chiếc thớt bẩn có thể làm phát tán những vi khuẩn nguy hiểm như E.coli sang đồ ăn. Biện pháp phòng ngừa là rửa thớt sạch sau khi sử dụng và dùng thớt riêng cho các thực phẩm khác nhau.
Thớt: Một chiếc thớt bẩn có thể làm phát tán những vi khuẩn nguy hiểm như E.coli sang đồ ăn. Biện pháp phòng ngừa là rửa thớt sạch sau khi sử dụng và dùng thớt riêng cho các thực phẩm khác nhau.
Huy Phong (Theo Stars Insider)