Lò sưởi: Ngoài chức năng làm ấm phòng, lò sưởi có chức năng như vật trang trí. Nhưng khi hoạt động, lò sưởi thải ra khí CO, nitơ và SO2, làm giảm chất lượng không khí trong phòng. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe như hoa mắt, đau đầu và mệt mỏi.
Lò sưởi: Ngoài chức năng làm ấm phòng, lò sưởi có chức năng như vật trang trí. Nhưng khi hoạt động, lò sưởi thải ra khí CO, nitơ và SO2, làm giảm chất lượng không khí trong phòng. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe như hoa mắt, đau đầu và mệt mỏi.
Huy Phong (Theo Stars Insider)