Những trung tâm đăng kiểm nào bị đóng cửa, đình chỉ trong năm 2020?

19/12/2020 17:15

Dù chưa hết năm 2020, nhưng số trung tâm đăng kiểm có đăng kiểm viên vi phạm đến mức bị đình chỉ đã nhiều gấp đôi năm trước...

Những trung tâm đăng kiểm nào bị đóng cửa, đình chỉ trong năm 2020? 1

Tổ kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm VN phúc tra đột xuất xe đã hoàn thành kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 12-01D Lạng Sơn - Ảnh tư liệu

Ngày 19/12, Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Cục Đăng kiểm VN đình chỉ hoạt động có thời hạn 1-3 tháng đối với 29 đăng kiểm viên xe cơ giới. Đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm và đình chỉ một phần hoạt động (đình chỉ dây chuyền đăng kiểm) đối với nhiều trung tâm khác. Hầu hết các trường hợp đăng kiểm viên vi phạm bị phát hiện chủ yếu qua công tác kiểm tra chuyên ngành, phúc tra đột xuất chất lượng kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm.

Các đơn vị bị đóng cửa có thời hạn gồm: Trung tâm đăng kiểm 50-13D (TP.HCM), Trung tâm 29-15D (Hà Nội). Đơn vị bị dừng hoạt động gồm: Trung tâm 34-02D (Hải Dương), 50-03S (TP.HCM), 98-05D (Bắc Giang), 35-02D (Ninh Bình) và 88-03D (Vĩnh Phúc).

Đáng chú ý, so với năm 2019, số lượng đăng kiểm bị đình chỉ giảm hơn (29/40 người), song số trung tâm đăng kiểm để xảy ra sai phạm tăng từ 10 lên 20 đơn vị. Trong đó, Trung tâm đăng kiểm 29-15D năm thứ hai liên tiếp bị đình chỉ hoạt động, với nguyên nhân do chậm nộp lại phí sử dụng đường bộ thu hộ ngân sách.

Được biết, toàn quốc hiện có 232 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, trong đó có gần 60 trung tâm được mở trong năm 2019-2020. Ngoài ra, còn có 47 trung tâm khác đang trong quá trình xây dựng.

Theo quy định tại Nghị định 139/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, thủ tục đầu tư trung tâm đăng kiểm khá thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư được chủ động lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm đăng kiểm và không cần lập dự án đầu tư như trước. Trước khi xây dựng trung tâm, chủ đầu tư chỉ cần thông báo tới Cục Đăng kiểm VN về vị trí xây dựng và thời gian dự kiến hoàn thành.

Huy Lộc