Dọc tuyến đường từ trung tâm TX Đông Triều qua xã Bình Khê, Trang Lương, Anh Sinh… có thể gặp được những tuyến đường hoa đa sắc tạo diện mạo mới "sáng - xanh - sạch - đẹp" cho vùng nông thôn nơi đây.
Dọc tuyến đường từ trung tâm TX Đông Triều qua xã Bình Khê, Trang Lương, Anh Sinh… có thể gặp được những tuyến đường hoa đa sắc tạo diện mạo mới "sáng - xanh - sạch - đẹp" cho vùng nông thôn nơi đây.
Quang Minh