Ninh Bình có Chủ tịch UBND tỉnh mới

01/11/2014 00:29

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Bình.  

Ninh Bình có Chủ tịch UBND tỉnh mới 1
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến (phải) - ảnh báo Nhân dân

Cụ thể, tại Quyết định 1968/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đinh Văn Điến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại Quyết định 1966/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Bùi Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình với Quyết định 1969/QĐ-Ttg.

Đồng thời, tại Quyết định 1967/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Đức Hòa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình để nghỉ hưu theo chế độ.

 

M.Tùng