Nợ công Việt Nam trong giới hạn cho phép

14/11/2014 09:54

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu khẳng định, các chỉ tiêu về giới hạn nợ công của Việt Nam vẫn trong giới hạn cho phép.  

Nợ công Việt Nam trong giới hạn cho phép 1

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Thạc Hoát, Trưởng khoa Tài chính tiền tệ, Học viện Chính sách và phát triển, đánh giá tổng quát về mức độ an toàn nợ công của Việt Nam hiện nay có mức độ rủi ro vỡ nợ thấp nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác nên triển vọng là “không bền vững”.

Do đó, Việt Nam cũng cần có những bước đi cũng như cách thức phù hợp với thể chế chính trị và kinh tế thì mới đảm bảo được hiệu quả; Đặc biệt là ngăn chặn được tác dụng không mong muốn trong nợ công tới nền kinh tế.

Hải Quỳnh