Nổ lớn ở Bắc Ninh đánh sập 5 căn nhà, nhiều người bị vùi lấp