Nóng: Bộ Công thương đề xuất bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo

27/04/2020 20:46

Bộ Công thương vừa kiến nghị Thủ tướng bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo kể từ 1/5 tới và điều hành theo phương án cũ, không hạn ngạch.

nóng: bộ công thương đề xuất bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo
Bộ Công thương vừa kiến nghị Thủ tướng bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo kể từ 1/5 tới và điều hành theo phướng án cũ

Theo đó, Bộ Công thương kiến nghị cho phép hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường kể từ 1/5, tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo; Dừng cơ chế điều hành xuất khẩu gạo quy định tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh hiện tại, Bộ Công thương cũng xin kiến nghị tiếp tục thực hiện một số biện pháp hỗ trợ.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm việc chỉ xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không).

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan, Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Biên phòng, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an, Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ để phòng ngừa, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu gạo qua biên giới.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục đôn đốc các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nghiêm túc tuân thủ quy định tại Điều 12 của Nghị định số 107 về việc thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó và cam kết sẽ cung cấp ngay ra thị trường trong nước nếu được Chính phủ yêu cầu.

Đồng thời đề nghị 20 thương nhân xuất khẩu gạo lớn nhất ký thỏa thuận với ít nhất là 1 hệ thống siêu thị về việc bảo đảm cung cấp lượng dự trữ lưu thông 5% khi được yêu cầu.

Trường hợp thương nhân không thực hiện việc duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, hoặc không thực hiện cam kết theo thỏa thuận đã ký, hoặc khai báo không trung thực, đã được nhắc nhở nhưng không khắc phục, cho phép Bộ Công thương thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã cấp cho thương nhân đó.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần có trách nhiệm trong việc chỉ đạo các Sở Công thương trên địa bàn tăng cường công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng cho rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần đẩy mạnh công tác sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn cung thóc gạo phục vụ nhu cầu lương thực trong nước và xuất khẩu.

Hồng Hạnh