Nông dân Đà Lạt được cấp vốn trồng hoa

22/09/2014 07:29

Công ty TNHH Agrivina vừa tổ chức ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển Agrivina - Dalat Hasfarm nhằm cấp vốn cho các hộ nông dân Đà Lạt hợp tác với công ty trồng hoa xuất khẩu. 

Công ty TNHH Agrivina (chuyên trồng và xuất khẩu hoa tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa tổ chức ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển Agrivina - Dalat Hasfarm nhằm cấp vốn cho các hộ nông dân Đà Lạt hợp tác với công ty trồng hoa xuất khẩu.

TIN LIÊN QUAN

nông dân Đà lạt được cấp vốn trồng hoa

Quỹ hỗ trợ có tổng kinh phí hai tỷ đồng và đã được cấp cho 5 hộ đầu tiên (50 triệu đồng/hộ có vườn hoa dưới 1 nghìn m2 và 100 triệu đồng/hộ có vườn hoa trên 1nghìn m2) ngay trong ngày ra mắt. Nguồn vốn này được hỗ trợ không tính lãi và sau hai năm người dân phải hoàn trả lại cho Công ty. 


Với nguồn vốn này, người dân có thể xây dựng nhà kính, đầu tư phương tiện kỹ thuật, cải tạo hệ thống tưới, nguồn nước nhằm nâng cao chất lượng của các loại hoa. Qua từng năm, số kinh phí của Quỹ hỗ trợ phát triển Agrivina - Dalat Hasfarm sẽ được tăng lên.

H.Q