NXB Giáo dục lên tiếng vụ “Thánh Gióng tắm Hồ Tây”

18/03/2015 08:14

Chiều 17/3, NXB Giáo dục chính thức lên tiếng về việc “Thánh Gióng đánh giặc xong nhảy xuống Hồ Tây tắm”.

nxb giáo dục lên tiếng vụ “thánh gióng tắm hồ tây”
Đoạn văn được trích thể hiện trí tưởng tượng phong phú và độc đáo của nhà văn.

Theo NXB Giáo dục và GS. Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên SGK Tiếng Việt 5), bài tập được bài báo nêu nằm trong cuốn “Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5” của Bộ GD&ĐT, trích dẫn từ cuốn Tiếng Việt 5, tập hai (NXB Giáo dục, 2010, tr. 86).

Đoạn văn trong bài tập trích từ bài viết của nhà văn Nguyễn Đình Thi: “Sức sống của nhân dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích” (Nguyễn Đình Thi toàn tập, tập IV, NXB Văn học, 2009, tr. 148).

Mục tiêu của bài tập là rèn luyện cho học sinh kĩ năng liên kết các câu trong đoạn, qua đó học hỏi cách sử dụng từ ngữ linh hoạt của nhà văn. Đoạn văn được trích thể hiện trí tưởng tượng phong phú và độc đáo của nhà văn.

Chỉ có khác biệt giữa truyền thuyết với bài viết của nhà văn Nguyễn Đình Thi là theo truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời, còn Nguyễn Đình Thi cho là tráng sĩ đã hy sinh trên đất mẹ.

Đoạn văn của Nguyễn Đình Thi có thể gợi cho học sinh những suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ câu chuyện dân gian các em vẫn nghe, từ đó kích thích trí tưởng tượng và tiềm năng sáng tạo của các em - một trong những nội dung nằm trong mục tiêu giáo dục của môn Ngữ văn, kể từ cấp tiểu học. 

Cúc Anh