Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch tỉnh Thái Bình

10/11/2020 13:57

Với 61/62 phiếu bầu, ông Nguyễn Khắc Thận trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Chủ tịch tỉnh Thái Bình 1
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận

Sáng 10/11, tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đặng Trọng Thăng do ông Thăng nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 8/2020.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh.

Với 61/62 phiếu bầu, ông Nguyễn Khắc Thận trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Khắc Thận (SN 1974), quê quán: huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), học và trưởng thành từ ngành kiểm sát.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận từng trải qua các vị trí: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ; Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quỳnh Phụ; Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ; Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh Thái Bình.

Phùng Đô