Ông Phạm Minh Chính: Không dùng người chạy chức, kỷ luật người tiếp tay

04/03/2019 16:23

Trưởng ban Tổ chức T.Ư quán triệt "không dùng những người có ý định chạy chức chạy quyền" và kỷ luật cán bộ tiếp tay cho việc này.

Ông Phạm Minh Chính: Không dùng người chạy chức, kỷ luật người tiếp tay 1
Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính

Chiều 4/3, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Sau khi nghe một số địa phương báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong việc kiểm điểm, đánh giá và quy hoạch cán bộ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính lưu ý trong công tác cán bộ thường xuyên phải có ý kiến đầy đủ các cơ quan.

Ví dụ, cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý thì phải lấy ý kiến Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Ban Cán sự đảng Chính phủ, một số cơ quan có liên quan như về kinh tế thì phải lấy ý kiến Ban Kinh tế T.Ư, về nội chính thì lấy ý kiến Ban Nội chính T.Ư, về tuyên giáo thì phải lấy ý kiến Ban Tuyên giáo T.Ư…

Ngoài ra, còn phải lấy ý kiến Ban bảo vệ chính trị nội bộ. Như vậy, việc lấy ý kiến gồm 4-5 cơ quan, và phải đợi các cơ quan rà soát kỹ.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư cũng cho biết đã làm việc và đề nghị các các cơ quan khẩn trương, quan điểm là làm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng nhưng phải khẩn trương.

Tuy nhiên, ông cũng nêu thực tế có cơ quan rất nhiều việc như Ban Cán sự Đảng Chính phủ không thể tổ chức họp liên tục được trong khi công tác cán bộ là liên tục. Hay Uỷ ban Kiểm tra T.Ư một tháng họp 2 lần, nếu trường hợp nào đưa ra lấy ý kiến trùng với các kỳ họp thì đảm bảo thời gian, nếu không thì phải chờ đến kỳ họp hoặc chờ lấy phiếu. Còn Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp nếu khớp trường hợp nào thì đảm bảo tiến độ.

Nhấn mạnh hiện nay chúng ta đang tiếp tục cải cách hành chính, nhưng theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư, trong công tác cán bộ phải bàn tập thể, trừ trường hợp đã cho chủ trương, con người cụ thể, làm quy trình mới bớt xin ý kiến tập thể.

Trong năm 2019, ông Chính đặt vấn đề giải quyết mâu thuẫn giữa người được bổ nhiệm, mong muốn của người được bổ nhiệm với các quy trình của công tác cán bộ của chúng ta thế nào.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư mong có sự chia sẻ để cùng nhau giải quyết nhanh, gọn, chính xác.

Đề cập đến việc chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức chay quyền, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh “dứt khoát chúng ta phải làm, kiên quyết chống và loại bỏ.

Đối với Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có chức năng tham mưu về công tác cán bộ, ông Chính đề nghị: “Các đồng chí không phải chạy, không phải lo, không phải băn khoăn cái gì mà phải chạy lên chỗ này chỗ kia để tìm người tác động. Chúng tôi là những người có trách nhiệm và quán xuyến việc này, chống chạy chức, chạy quyền. Nơi nào mà chạy chức chạy quyền thì không dùng, dứt khoát không dùng, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền là phải kỷ luật”.

Ông Chính nhấn mạnh xây dựng công tác cán bộ phải thật sự trong sch, lành mạnh, dân chủ, khách quan, trung thực để tìm ra đội ngũ cán bộ trong sáng, công tâm và gương mẫu.

Tuy nhiên, ông cũng nhắc các cơ quan tham mưu, các địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ năm vừa rồi hoàn thiện chưa ổn lắm”, gửi hồ sơ lên trên này mà chưa đầy đủ trả đi trả lại mất nhiều thời gian. Trưởng ban Tổ chức T.Ư yêu cầu nếu hồ sơ nhận không đủ phải trả ngay. Ông cho rằng làm hồ sơ đầy đủ, đúng quy trình thì mới làm nhanh được.

Hoài Thu