Ông Phạm Minh Chính: Sóc Trăng cần ưu tiên phát triển cảng Trần Đề

14/10/2020 15:13

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư mong muốn tỉnh Sóc Trăng tập trung làm đường ven biển và cảng nước sâu Trần Đề, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Phạm Minh Chính: Sóc Trăng cần ưu tiên phát triển cảng Trần Đề 1
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII trình Đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm, bao quát, toàn diện, có tính xây dựng và tính chiến đấu cao.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dù đạt được được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng Sóc Trăng vẫn còn một số hạn chế cần được phân tích mổ xẻ, phát hiện và nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.

“Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc, thẳng thắn hơn về tất cả các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, ông Chính nhấn mạnh.

Về phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, ngoài những vấn đề chung, ông Phạm Minh Chính cũng mong muốn tỉnh Sóc Trăng chú ý huy động nguồn lực theo tinh thần của Luật Đầu tư (phương thức đối tác công tư) để phát triển hạ tầng, kết nối giao thông liên vùng.

“Trong công nghiệp, cần phát huy tuyến hành lang Nam Sông Hậu để phát triển công nghiệp kết hợp thương mại, dịch vụ; đặc biệt là tập trung phát triển đường ven biển và cảng biển Trần Đề thành cảng nước sâu cho cả vùng”,ông Chính lưu ý.

Đạt được nhiều kết quả tích cực

Theo dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm, đã đầu tư 470km đường tỉnh, đường huyện; 1.528km đường giao thông nông thôn. Đến nay, tỷ lệ đường tỉnh cứng hoá, nhựa hoá đạt 100% (tăng 8,3%); đường huyện đạt 81,5% (tăng 66,4%); đường đô thị là 94,3% (tăng 34,5%); đường xã đạt 72,4% (tăng 37,6%) so với năm 2015; Xã hội hoá đầu tư tuyến tránh QL1 qua TP. Sóc Trăng, tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng.

Hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi phục vụ sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu dần hoàn thiện, với quy mô nâng cấp khoảng 95km đê biển và 52km đê sông, nạo vét kênh khoảng 1.045km,… Đầu tư 3.351 công trình thủy lợi nội đồng kết hợp với đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 3.962 km.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 ước đạt 20.014 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 18.722 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 54.269 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 15.298 tỷ đồng, chi thường xuyên là 38.965 tỷ đồng.

Ông Phạm Minh Chính: Sóc Trăng cần ưu tiên phát triển cảng Trần Đề 2
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV

Đặt chỉ tiêu cụ thể với 3 đột phá

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội cũng đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 bình quân 5 năm (2021-2025) đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên; sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm trên 80% sản lượng lúa toàn tỉnh; sản lượng thủy, hải sản đạt 417.000 tấn trở lên; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất đạt trên 250 triệu đồng/ha.

Đại hội cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm; với 3 đột phá là: Đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi trọng điểm.

Gia Minh