Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch HĐND Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026

15/06/2021 12:01

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch HĐND Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới

Sáng 15/6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số phiếu đạt tỷ lệ 100% (56/56 đại biểu thống nhất).

Ông Phan Việt Cường (sinh năm 1963, quê quán ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Ông Cường có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Ông đã từng kinh qua các chức vụ: Phó chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam, Phó bí thư Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam), Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 9/2015 ông được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010- 2015. Tháng 10/2015 ông được đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016, ông Cường trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam vào tháng 1/2019, ông Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7/2019 tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, đã bầu ông Phan Việt Cường (Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại Thắng