Ông Phùng Quang Thanh được miễn nhiệm chức Uỷ viên Hội đồng QP-AN

11/04/2016 09:52

Quốc hội vừa phê chuẩn miễn nhiệm 14 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh.

Ông phùng quang thanh được miễn nhiệm chức uỷ viên hội đồng qp-an

Ông Phùng Quang Thanh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh

Sáng nay (11/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm 14 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, gồm các ông/bà:

1.   Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ

2.   Bà Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước

Quốc hội cũng đã miễn nhiệm các ông/bà Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia:

1.  Ông Trần Đại Quang – Chủ tịch nước 

2.  Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội 

3.  Ông Tô Huy Rứa – Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương 

4.  Ông Ngô Văn Dụ - Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 

5.  Ông Phùng Quang Thanh – Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

6.  Bà Nguyễn Thị Nương – Nguyên Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

7.  Ông Nguyễn Thái Bình – Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ

8. Ông Nguyễn Bắc Son – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

10. Ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

11. Ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 

12. Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh:

1.    Ông Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch 

2.    Ông Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên 

3.    Ông Phùng Quang Thanh – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên 

Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với các ông trên.

Đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm các thành viên của hai Hội đồng theo danh sách trên.

Hoài Vũ - Thanh Bình