Paris miễn phí phương tiện công cộng cho người dưới 18 tuổi

11/09/2020 06:38

Trẻ dưới 18 tuổi sống tại Thủ đô Paris, Pháp được sử dụng phương tiện vận tải công cộng của thành phố miễn phí từ tháng 9.

Paris miễn phí phương tiện công cộng cho người dưới 18 tuổi 1
Paris miễn phí phương tiện công cộng cho trẻ em đúng vào thời điểm năm học mới bắt đầu

Bắt đầu từ tháng 9 này, trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) tại Thủ đô Paris, Pháp được hưởng quyền lợi sử dụng phương tiện vận tải công cộng của thành phố miễn phí. Thời gian thực hiện trùng khớp với thời điểm học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè tại Pháp.

Phúc lợi này sẽ chỉ được áp dụng với trẻ vị thành niên sống trong TP Paris 2,2 triệu dân. Những người đã mua thẻ di chuyển năm sẽ được phép hoàn lại tiền trong vòng 5-6 tuần.

Vân Trang