Petrovietnam thắng kiện vụ tranh chấp quốc tế

31/05/2015 07:11

Hội đồng Trọng tài Quốc tế bác bỏ toàn bộ các yêu cầu khởi kiện chống lại Petrovietnam

petrovietnam thắng kiện vụ tranh chấp quốc tế
Giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa phát đi thông báo về vụ tranh chấp ưu đãi thuế theo hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí.

Theo PVN, vụ tranh chấp xoay quanh lập luận của các nguyên đơn là họ ngầm định được hưởng một số ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (mặc dù các ưu đãi đó chưa từng được bàn đến trong các vòng đàm phán và cũng không được quy định trong hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc giấy chứng nhận đầu tư có liên quan).

Vì vậy, Hội đồng trọng tài xét thấy trong vụ tranh chấp này, các nguyên đơn không thể được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp vì các ưu đãi thuế đó chưa từng được các bên đàm phán và không hề được các cơ quan chức năng Việt Nam phê duyệt.     

Trong phán quyết trọng tài ban hành ngày 22/5 vừa qua, Hội đồng Trọng tài quốc tế được thành lập theo Quy tắc Tố tụng Trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế ICC đã nhất trí với quan điểm của Petrovietnam trong một vụ tranh chấp lớn về ưu đãi thuế theo hợp đồng phân chia sản phẩm liên quan đến một mỏ dầu khí ngoài khơi Việt Nam.

Hội đồng Trọng tài bác bỏ toàn bộ các yêu cầu khởi kiện chống lại Petrovietnam và buộc các nhà thầu nguyên đơn phải bồi hoàn toàn bộ phần phí trọng tài mà Petrovietnam đã ứng trước.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam cho hay: “Phán quyết này công nhận Petrovietnam luôn luôn sẵn sàng đàm phán với đối tác và thiện chí của Petrovietnam luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhà thầu nước ngoài trong quá trình làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam. Phán quyết của Hội đồng Trọng tài cũng xác nhận việc các hợp đồng phân chia sản phẩm Việt Nam phải được thực hiện theo thỏa thuận của các bên và đúng theo các điều khoản hợp đồng có liên quan".

Huy Tuấn