Pha đi bóng cực vô duyên của cầu thủ Nam Mỹ

16:42, 28/01/2015

Chỉ vì mải quan sát đồng đội mà cầu thủ Yorleys Mena của CLB Morelia đã có pha vấp... cỏ rồi ngã.

Foplee

Tạ Hữu Hiệp