Pha đi bóng cực vô duyên của cầu thủ Nam Mỹ

28/01/2015 16:42

Chỉ vì mải quan sát đồng đội mà cầu thủ Yorleys Mena của CLB Morelia đã có pha vấp... cỏ rồi ngã.

 Foplee

Tạ Hữu Hiệp