Phải kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng tham nhũng

16/11/2018 06:30

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018...

Phải kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng tham nhũng 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng biểu dương những thành tích mà ngành THADS, hành chính đã đạt được, đồng thời chỉ ra những yếu kém mà ngành THADS, hành chính cần khắc phục. Riêng đối với việc thi hành án hành chính, mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm 2018, nhưng kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan Nhà nước trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chưa chuyển biến rõ rệt. Đến nay, vẫn còn 151 bản án mà người phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND chưa được thi hành xong (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước).

Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống THADS trong năm 2019, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần ưu tiên các nguồn lực tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. “Tài sản phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng là rất lớn. Do đó, trong quá trình tố tụng, các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kê biên, phong toả tài sản của các đối tượng tham nhũng để về sau, việc thi hành án được thực hiện tốt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Anh Thư