Phạm nhân từng trốn trại có thể không được lao động ngoài trại giam

03/06/2022 13:40

Tại dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam có 11 trường hợp không được áp dụng.

Sáng 3/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội tờ trình dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Phạm nhân từng trốn trại có thể không được lao động ngoài trại giam 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số người bị kết án phạt tù tăng tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo, việc tổ chức lao động cho phạm nhân vốn đang gặp nhiều khó khăn, lại càng khó khăn hơn.

Trong khi đó, hầu hết các trại giam đóng quân trên địa bàn khó khăn, nhất là các trại giam khu vực miền Bắc và miền Trung có diện tích nhỏ, phân tán, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, rất khó khăn trong việc tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam.

Do đó, vấn đề đặt ra là cần phải hợp tác với các tổ chức, cá nhân để mở rộng ngành nghề liên quan đến công nghệ, máy móc,… tạo cơ hội cho phạm nhân lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam quy định số lượng trại giam được áp dụng thí điểm theo Nghị quyết này không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an.

Phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và có quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Dự thảo quy định, 11 trường hợp phạm nhân không được lao động ngoài trại giam, gồm: phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh; có từ hai tiền án; tái phạm nguy hiểm; người tổ chức trong vụ án đồng phạm; người nước ngoài; người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; người dưới 18 tuổi; người đủ 60 tuổi trở lên; người bị bệnh hoặc có nhược điểm về thể chất, tâm thần không đủ sức khỏe để lao động; đang xếp loại chấp hành án phạt tù trung bình hoặc kém; đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, chính sách nhất quán của Nhà nước đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Theo đó, chế độ lao động có vai trò rất quan trọng trong giáo dục cải tạo phạm nhân và là bước chuẩn bị các điều kiện để cho họ tái hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban Tư pháp tán thành với Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Việc ban hành Nghị quyết này ngoài việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.

"Việc giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, quy trình lựa chọn phạm nhân được đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam nhằm bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế tại từng trại giam, phù hợp với tính chất của nghị quyết của Quốc hội là tổ chức thí điểm mô hình này", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu trước Quốc hội.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan và tính khả thi trong thực tiễn. Ví dụ, dự thảo quy định phạm nhân "mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A"; "người bị bệnh hoặc có nhược điểm về thể chất, tâm thần không đủ sức khỏe để lao động được y tế của trại giam xác nhận" thì chỉ nên quy định các trường hợp "đang bị bệnh" thì không được đưa ra lao động ngoài trại giam.

Phùng Đô