Phấn khích theo dõi lễ hội vật cầu độc nhất đất Hà thành

14:43, 23/02/2015

Cứ đến ngày mùng 4 ,5 và 6 tháng Giêng hàng năm, làng Thúy Lĩnh (Hà Nội) lại tổ chức hội vật cầu.

Hãy cùng phóng viên Báo Giao thông theo dõi lễ hội vật cầu độc đáo nhất đất Hà thành này.

Hoàng Nam