Phân luồng giao thông phục vụ thi công hệ thống thoát nước 2D2000

03/10/2022 11:01

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công hệ thống thoát nước 2D2000 thuộc gói thầu HD-PW-01, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ thông báo số 497/TB-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thành phố về việc thi công công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương;

Căn cứ Văn bản số 220829.07/TCT-KTQL5 ngày 29/8/2022 của Tổng công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI về việc phối hợp trong việc thi công công trình thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Văn bản số 1624/CQLĐBI-ATGT ngày 19/9/2022 của Cục Quản lý đường bộ I về việc rào tạm thời một số điểm ra, vào từ đường gom ra QL.5 để thi công đường ống nước trên đường gom đoạn từ Km47+750-Km48+050/QL.5(P).

Căn cứ Công văn số 1947/SGTVT-P3 ngày 30/9/2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc phân luồng phục vụ thi công khu vực nút giao phía tây thành phố Hải Dương thuộc gói thầu HD-PW-01, thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương;

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố tại Tờ trình 114/BQLWB-KT ngày 22/9/2022, sau khi xem xét hồ sơ đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông, UBND thành phố Hải Dương thông báo:

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong thời gian thực hiện thi công hệ thống cống thoát nước 2D2000 từ đoạn giáp ranh vòng xuyến đầu đường An Định tới lối rẽ từ QL5A (Km47+750 hướng Hà Nội - Hải Phòng) vào Thành phố Hải Dương thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương, nằm trong gói thầu HD-PW-01 (thoát nước đường Nguyễn Lương Bằng), UBND thành phố Hải Dương tổ chức phân luồng giao thông và cấm xe, cụ thể như sau:

“Thông báo phân luồng giao thông đường bộ trong thời gian thực hiện thi công hệ thống cống thoát nước 2D2000 từ đoạn giáp ranh vòng xuyến đầu đường An Định tới lối rẽ từ QL5A (Km47+750 hướng Hà Nội - Hải Phòng) vào Thành phố Hải Dương.

Để phục vụ thi công hệ thống thoát nước 2D2000 từ đoạn giáp ranh vòng xuyến đầu đường An Định tới lối rẽ từ QL5A (Km47+750 hướng Hà Nội - Hải Phòng) vào Thành phố Hải Dương, từ ngày 05/10/2022 đến ngày 05/12/2022, thực hiện rào chắn lối rẽ từ QL5A tại Km47+756 -:- Km47+780; Km47+820 -:- Km47+833 (hướng Hà Nội – Hải Phòng) vào Thành phố Hải Dương; đồng thời mở lối tạm tại Km47+985 -:- Km48+035 hướng Hà Nội – Hải Phòng, lựa chọn hướng đi cụ thể như sau:

Hướng các phương tiện xe cơ giới (trừ xe khách tuyến cố định liên tỉnh, xe ôtô tải từ 4 trục trở lên) từ Quốc lộ 5 đi vào Trung tâm thành phố Hải Dương đi theo lộ trình:

Đại Lộ Võ Nguyên Giáp - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Hoàng Quốc Việt - Đường Nguyễn Lương Bằng - Trung tâm thành phố Hải Dương.

Hướng các phương tiện xe cơ giới (trừ xe khách tuyến cố định liên tỉnh, xe ôtô tải từ 4 trục trở lên) từ đường Nguyễn Lương Bằng đi ra Đại lộ Võ Nguyên Giáp, đi theo lộ trình:

Đường Nguyễn Lương Bằng - Đường Hoàng Quốc Việt - Đường NguyễnVăn Linh - Đại Lộ Võ Nguyên Giáp.

UBND thành phố Hải Dương thông báo để các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên biết, chủ động trong việc đi lại đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”.

UBND thành phố Hải Dương yêu cầu Ban QLDA phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương (đại diện Chủ đầu tư) làm việc với các đơn vị thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan để thông báo nội dung trên; thông báo được phát từ ngày 01/10/2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương (với thời lượng 3 buổi); Báo Hải Dương, Báo Giao thông vận tải (3 số liên tục); Đài Phát thanh thành phố Hải Dương (với thời lượng 3 buổi, thời gian phát từ 18h00); Đài Phát thanh các phường: Tứ Minh, Việt Hoà, Thanh Bình (với thời lượng: 03 buổi, thời gian phát từ 18h00).

Chịu trách nhiệm về kinh phí và thực hiện ký hợp đồng với các cơ quan thông tin đại chúng về nội dung đăng tin đồng thời kiểm tra, giám sát nội dung, thời lượng phát tin; tổ chức lắp đặt, nghiệm thu đầy đủ hệ thống báo hiệu xong trước 17h00’’ ngày 04/10/2022.

Chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại mục 2 Công văn số 1947/SGTVT-P3 ngày 30/9/2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương; Văn bản số 1624/CQLĐBI-ATGT ngày 19/9/2022 của Cục quản lý đường bộ I và văn bản số 220829.07/TCT-KTQL5 ngày 29/8/2022 của Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI,.JSC; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề gì liên quan tới việc để xảy ra mất an toàn giao thông trong khu vực.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải Hải Dương phối hợp với UBND thành phố để thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và lưu thông đi lại của các phương tiện theo đúng quy định.

B.K