Phân nhóm 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

05/06/2020 20:30

12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương đã được phân làm 3 nhóm để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Ngày 5/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành công thương.

Sau khi nghe Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo về 2 nội dung: Phân nhóm đối với 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương và phương án xử lý đối với 2 dự án thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, các tập đoàn, tổng công ty đánh giá, phân loại từng dự án theo 3 nhóm.

Thứ nhất là các dự án phục hồi có lãi; thứ hai là các dự án có thể tái cơ cấu để phục hồi chuyển lên nhóm 1; thứ 3 là các dự án không thể tái cơ cấu, phục hồi, kiên quyết cho phá sản, giải thể, hoặc phương án khác để giảm bớt thiệt hại cho Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các chỉ đạo tại Thông báo số 48 ngày 7/4/2020, nhất là các nhiệm vụ được giao đã quá thời hạn, xử lý vướng mắc tranh chấp hợp đồng EPC, phương án xử lý đối với 3 dự án của Tập đoàn Hóa chất.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu đầy đủ ý kiến các cơ quan để hoàn thiện kết quả phân loại 12 dự án. Trên cơ sở đó gửi kết quả phân loại cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 48, xem xét có biện pháp hỗ trợ về tài chính, tín dụng để tái cơ cấu các dự án có tính khả thi theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đối với từng dự án theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 48, hoàn thiện tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét nguyên tắc xử lý 12 dự án yếu kém.

Trường hợp điều chỉnh thì cần phù hợp với quy định của pháp luật, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Văn bản số 43 ngày 19/6/2017 với việc xử lý theo nguyên tắc và cơ chế thị trường, tôn trọng nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp, Nhà nước không cấp thêm vốn vào các dự án, doanh nghiệp, giảm tối đa thiệt hại. Trong quá trình đó, cần lưu ý đến khâu đánh giá thẩm định tài sản.

Tiến Nguyễn