Phát biểu ấn tượng của tân Chủ tịch tỉnh Phú Yên khi nhận nhiệm vụ

18/11/2022 11:20

Ông Tạ Anh Tuấn được HĐND tỉnh Phú Yên bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu tuyệt đối.

Sáng 18/11, HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và bầu bổ sung ủy viên HĐND tỉnh này.

Tại đây, HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 48/48.

Phát biểu ấn tượng của tân Chủ tịch tỉnh Phú Yên khi nhận nhiệm vụ 1

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng hoa chức mừng ông Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tuấn mong Phú Yên đón nhận ông như một người con.

Ông cho biết sẽ nỗ lực vượt bậc, tận tâm, tận lực, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trách nhiệm và hết lòng, hết sức để cùng tập thể xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông Tạ Anh Tuấn sinh ngày 20/6/1969, quê quán Hà Nội, trình độ thạc sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu ấn tượng của tân Chủ tịch tỉnh Phú Yên khi nhận nhiệm vụ 2

Ông Tạ Anh Tuấn cho biết sẽ nỗ lực vượt bậc, tận tâm, tận lực, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ các chức vụ Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Từ tháng 7/2020, ông Tạ Anh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Vào ngày 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức cuộc họp, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phân công ông Tạ Anh Tuấn thôi giữ chức ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Tài chính và điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang Đạt