Phát hiện cả nghìn tàu mắc khiếm khuyết khi vào cảng biển Việt Nam

19/12/2021 08:26

Việc lựa chọn phương tiện kiểm tra tuân thủ các quy định chặt chẽ của Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cục Hàng hải VN cho biết, tính đến ngày 10/12/2021, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra 3.759 lượt tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa mang cấp VR-SB tại các cảng biển Việt Nam.

Trong đó, số lượt phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB được kiểm tra là 744 lượt (giảm 07 lượt so với năm 2020), phát hiện 741 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số gần 3.600 khiếm khuyết; kiểm tra được 805 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (giảm 194 lượt so với năm 2020), phát hiện 763 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số hơn 3.400 khiếm khuyết.

phát hiện cả nghìn tàu mắc khiếm khuyết khi vào cảng biển việt nam

Hàng nghìn lượt tàu biển mắc khiếm khuyết khi vào cảng biển Việt Nam đã được cơ quan quản lý hàng hải yêu cầu khắc phục để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra 230 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế (giảm 100 lượt so với năm 2020), phát hiện 207 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 1.473 khiếm khuyết; Kiểm tra 1.980 lượt tàu biển nước ngoài (giảm 353 lượt so với năm 2020), trong đó 1.788 lượt tàu biển kiểm tra lần đầu, phát hiện 842 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số hơn 2.000 khiếm khuyết và lưu giữ 3 lượt tàu.

Theo thống kê, những năm gần đây, các sỹ quan kiểm tra tàu biển đã thực hiện được khoảng 2.000 lượt kiểm tra tàu biển nước ngoài, khoảng 1.800 lượt kiểm tra tàu biển Việt Nam và khoảng 700 lượt phương tiện thuỷ nội địa mang cấp VR-SB. Việc lựa chọn tàu biển và phương tiện kiểm tra tuân theo các quy định chặt chẽ của Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo MOU) và Cục Hàng hải VN nhằm hạn chế việc kiểm tra chồng chéo và sử dụng việc kiểm tra để tạo những lợi ích không chính đáng.

Tuy nhiên, đánh giá của Cục Hàng hải cho thấy, số lượt kiểm tra tàu biển và phương tiện hiện nay vẫn khiêm tốn, chỉ chiếm hơn 4% số lượt tàu biển và phương tiện ra vào các cảng biển tại Việt Nam (hàng năm có khoảng 110.000 lượt tàu biển và các phương tiện ra vào các cảng biển Việt Nam. Trong đó có khoảng 60.000 lượt tàu biển và các phương tiện vận chuyển nội địa, khoảng 50.000 lượt tàu biển và các phương tiện vận chuyển quốc tế).

N.Khánh