Phát hiện hàng trăm vụ lộ bí mật Nhà nước

26/10/2017 06:32

Ngày 25/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Luật Quy hoạch, nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa ủy quyền...

phát hiện hàng trăm vụ lộ bí mật nhà nước

Ảnh minh họa

Ngày 25/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Luật Quy hoạch, nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày các Tờ trình Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng.

Trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, theo thống kê, từ năm 2001 đến nay, phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật Nhà nước; trong đó, nhiều tài liệu thuộc danh mục Tuyệt mật, Tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển đảo. Hình thức lộ, mất bí mật Nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc; báo chí, xuất bản; quan hệ quốc tế... Một trong những nguyên nhân của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước còn chưa đồng bộ; các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe; việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động…

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, xây dựng Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, vừa bảo đảm cho hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự được thuận lợi, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo quy định của Hiến pháp. Bên cạnh đó, việc ban hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước sẽ bảo đảm tính đồng bộ, tương thích với các Luật An toàn thông tin mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Lưu trữ, Luật Cơ yếu đã ban hành. 

Về sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết,  cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Việt Nam đang đối mặt với các nguy cơ bị đe dọa, mất kiểm soát về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng với nhiều hình thức, phương thức khác nhau. Hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong khi đó, khủng bố mạng nổi lên như một thách thức toàn cầu, chiến tranh mạng là một trong những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia…

Thẩm tra dự án luật này, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cho rằng, việc ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết, vừa để bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vụ việc sử dụng không gian mạng để khủng bố, phá hoại an ninh, hòa bình thế giới. Cơ bản tán thành với dự thảo luật, Ủy ban Quốc phòng và an ninh cho rằng, an ninh mạng là lĩnh vực mới nên cần phải quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan để có căn cứ thực hiện. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát thẩm quyền, trách nhiệm của các Bộ, ngành để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Hoài Thu