Công bố kết luận thanh tra bảo trì quốc lộ tại Hậu Giang

17/08/2022 17:50

Tổng cục Đường bộ VN vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý bảo trì các đoạn tuyến quốc lộ được ủy quyền cho Hậu Giang.

Từ ngày 25/7 - 29/7, đoàn thanh tra Tổng cục Đường bộ VN đã thanh tra tại Sở GTVT Hậu Giang và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 633.

Sở GTVT Hậu Giang được Tổng cục Đường bộ VN ủy quyền quản lý, bảo trì 2 đoạn tuyến quốc lộ là QL61B và QL61C với tổng chiều dài hơn 52 km.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong 3 năm 2020 - 2022, Sở GTVT Hậu Giang được Tổng cục Đường bộ VN giao hơn gần 10 tỷ đồng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên 2 tuyến quốc lộ.

công bố kết luận thanh tra bảo trì quốc lộ tại hậu giang

Một đoạn QL62B qua Hậu Giang - Ảnh internet

Năm 2020, Sở này cũng được giao 8 công trình sửa chữa đột xuất, sửa chữa định kỳ với tổng kinh phí đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

Năm 2021, có 5 công trình với tổng kinh phí đầu tư hơn 52 tỷ đồng. Năm 2022, có 2 công trình với tổng kinh phí đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

Đánh giá chung, Sở GTVT Hậu Giang và nhà thầu bảo dưỡng đã có nhiều nỗ lực, đáp ứng với yêu cầu trong quản lý, bảo trì đường bộ.

Tuy nhiên, trong bảo dưỡng thường xuyên vẫn còn nhiều tồn tại như nhật ký tuần đường chưa ghi cụ thể các phát sinh hư hỏng. Sổ tuần chưa ghi các nội dung hướng dẫn cho nhà thầu về công tác tuần đường.

Đối với quản lý chất lượng công trình sửa chữa định kỳ, kiểm tra hồ sơ các dự án năm 2022 và kiểm tra xác xuất 3 công trình còn nhiều tồn tại.

Đơn cử như công trình sửa chữa, thảm bê tông nhựa mặt đường, gia cố hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT trên QL61B có tổng mức đầu tư hơn 7,5 tỷ đồng cho thấy, trong hồ sơ, phần tổ chức thi công không chỉ rõ nguồn vật liệu xây dựng. Nhật ký thi công của nhà thầu ghi chép không đầy đủ. Không có biên bản kiểm tra hiện trường trong khi sơn theo Tiêu chuẩn quốc gia về sơn tín hiệu giao thông.

Công trình sửa chữa hư hỏng, nền mặt đường QL61C có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tam Dương thi công, trong nhật ký khảo sát địa hình, một số ngày thiếu chữ ký của người kiểm tra giám sát của chủ đầu tư, nội dung nhật ký chưa phản ánh đầy đủ các nội dung thực hiện trên hiện trường. Bên cạnh đó, việc các bên ký thanh lý hợp đồng trong năm 2022 là chưa phù hợp, do nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tổng cục Đường bộ VN khẳng định, để còn các tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về Sở GTVT Hậu Giang, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 633, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tam Dương và các nhà thầu, tư vấn.

"Sở GTVT Hậu Giang chưa quyết liệt trong quản lý, đôn đốc các nhà thầu thực hiện các quy định. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 633 chưa sâu sát trong bảo dưỡng thường xuyên. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tam Dương chưa thực hiện tốt bảo hành công trình", Tổng cục Đường bộ cho hay.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu Sở GTVT Hậu Giang giảm trừ kinh phí công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tháng 6/2022 khi thanh quyết toán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 633 với tổng số tiền hơn 11 triệu đồng.

Sở GTVT Hậu Giang thực hiện giảm trừ kinh phí công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tháng 6 năm 2022 đối với các hạng mục liên quan đến công tác QLBDTX phần cầu (vệ sinh mố cầu, vệ sinh mố, trụ cầu, phát quang cây dại) khi thanh quyết toán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 633 với tổng số tiền hơn 11,4 triệu đồng.

"Sở GTVT Hậu Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để các tồn tại nêu trên. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 633, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tam Dương, tư vấn, nhà thầu thi công họp, chấn chỉnh các tồn tại. Đồng thời các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và báo cáo kết quả trước ngày 15/9/2022", Tổng cục Đường bộ yêu cầu.

Trần Duy