Phát triển trong trạng thái "bình thường mới" là ưu tiên của Chính phủ

22/12/2020 12:45

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam về các giải pháp Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát triển trong trạng thái

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: BQT

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2020 (VBF 2020) sáng nay (22/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, kiến tạo môi trường thuận lợi để giúp cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi và vươn lên, lấy lại động lực phát triển trong trạng thái bình thường mới là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô năm nay.

Thực tế, hàng loạt biện pháp quyết liệt để hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư... đã được triển khai.

“Những nỗ lực trên của Chính phủ đều hướng tới mục tiêu chung là đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong trạng thái bình thường mới”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Giúp doanh nghiệp lấy lại động lực, phát triển trong trạng thái bình thường mới là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam”.

Theo Phó Thủ tướng, trạng thái "bình thường mới" sẽ tạo ra cả cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội phải có những cách tiếp cận mới, những cách thức và biện pháp mới trong chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách, cũng như trong xây dựng và tổ chức triển khai các chiến lược, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, về đầu tư, kinh doanh.

Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ chiến lược mới (2021-2030) với việc triển khai các Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới, hướng tới sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Phó Thủ tướng nhìn nhận cộng đồng doanh nghiệp sẽ là lực lượng nòng cốt để góp phần thực hiện thành công các Chiến lược và Kế hoạch trên.

Để đồng hành và hỗ trợ tối đa cộng đồng doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, vượt qua thách thức và tận dụng tốt nhất các cơ hội, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định chính trị xã hội, bình ổn kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ gắn với chính sách tài khoá và các chính sách khác; Hỗ trợ các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận các nguồn vốn và cơ hội đầu tư, kinh doanh; Tiếp tục đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa bằng các biện pháp phù hợp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc ưu tiên thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số chính phủ số, coi đây là khâu đột phá trong phát triển nhanh, bền vững.

Chính phủ sẽ tăng cường khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư vào hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để chủ động đón làn sóng đầu tư mới gắn với tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu và chuyển giao công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Chính phủ cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư ở trong và ngoài nước bằng các hình thức mới nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng thị trường và sức hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam, qua đó giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường và mạng lưới đối tác thương mại, thu hút các dự án đầu tư có chất lượng cao…

Cao Sơn