Phí bảo hiểm đối với ngôi nhà trị giá 1,3 tỷ đồng

16/11/2017 10:59

Tôi muốn mua bảo hiểm ngôi nhà gia đình đang ở. Xin hỏi, giá trị ngôi nhà của tôi là 1,3 tỷ đồng...

phí bảo hiểm đối với ngôi nhà trị giá 1,3 tỷ đồng
 

Hỏi: Tôi muốn mua bảo hiểm ngôi nhà gia đình đang ở. Xin hỏi, giá trị ngôi nhà của tôi là 1,3 tỷ đồng thì tính phí bảo hiểm như thế nào?

Đăng Khôi (Bắc Giang)

Trả lời: Theo biểu phí của loại hình bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân thì phí của ngôi nhà như sau:

- Phí bảo hiểm cho rủi ro chính = 1,3 tỷ đồng x 0,12% + 10% thuế VAT = 1.716.000 đồng/năm.

- Phí bảo hiểm cho rủi ro mở rộng = 1,3 tỷ đồng x 0,06% + 10% thuế VAT = 858.000 đồng/năm

- Tổng phí bảo hiểm cho lựa chọn toàn bộ = 2.574.000 đồng/năm (tương đương 7.000 đồng/ngày)

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI