Một người dân khu vực này cho biết, những ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua, khách rất đông, nhưng vẫn không đông bằng thời điểm 2019. 
Sau đó, lo ngại xảy ra tai nạn tàu đâm, chính quyền địa phương đã ngăn lại, không cho khách du lịch vào trong khu vực này
Một người dân khu vực này cho biết, những ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua, khách rất đông, nhưng vẫn không đông bằng thời điểm 2019. Sau đó, lo ngại xảy ra tai nạn tàu đâm, chính quyền địa phương đã ngăn lại, không cho khách du lịch vào trong khu vực này
Kỳ Nam - Tạ Hải