Lễ tuyên thệ diễn ra tại Bảo tàng Quốc gia ở Manila, Philippines. Ảnh - Reuters
Lễ tuyên thệ diễn ra tại Bảo tàng Quốc gia ở Manila, Philippines. Ảnh - Reuters
Trang Trần