Phó giám đốc BOT Cai Lậy: "Chỉ biết trả lại tiền lẻ rồi năn nỉ anh em thôi"

15:21, 25/02/2019

Tại họp báo ngày 15/2, ông Phạm văn Cường, Phó giám đốc BOT Cai Lậy than 1 năm dừng thu phí, doanh nghiệp lỗ hơn 130 tỷ đồng, đi vào ngõ cụt.

Lê Lối