Phó Thủ tướng chỉ đạo đổi mới phương thức kinh doanh nông sản

03/04/2015 18:30

Trước mắt cần tập trung cho 4 nhóm nông sản là gạo, rau quả, chăn nuôi và thủy sản.

 phó thủ tướng chỉ đạo đổi mới phương thức kinh doanh nông sản
Gạo là một trong 4 nhóm nông sản cần tập trung nghiên cứu trong Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh nông sản.

Ngày 3/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nghe Bộ Công Thương trình bày đề án Đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

Đề án đã đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh nông sản tại Việt Nam hiện nay và các chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh doanh nông sản tại Việt Nam thời gian qua. Bộ Công Thương đã đưa ra kết quả nghiên cứu những yêu cầu cơ bản từ thị trường, qua đó xác định những yêu cầu, đòi hỏi đối với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Theo ý kiến của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đề án cần tiếp tục được nghiên cứu theo hướng tìm thị trường đầu ra cho nông sản cũng như gắn bó mật thiết với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được phê duyệt.

Hiện nay, sau khi được phê duyệt và triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành khoảng 20 đề án liên quan để phục vụ việc tái cơ cấu. Các đề án này hướng đến xác định những cây, con chủ lực. Từ đó có những chính sách, chủ trương và khuyến nghị đến các địa phương, tạo cơ chế phát triển mạnh mẽ cho những cây, con chủ lực này.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định đây là đề án khó nhưng rất có giá trị, vì vậy đòi hỏi cần tập trung tư duy của các Bộ liên quan.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt để hoàn thiện đề án này, cần tập trung cho 4 nhóm nông sản là gạo, rau quả, chăn nuôi và thủy sản. Đây là những nhóm ngành hàng gặp nhiều rủi ro do các biến động của thị trường. Những hàng nông sản này có chất lượng chưa cao do chưa có hàm lượng chế biến sâu.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng đầu tư vào nông nghiệp nhiều hơn. Đây chính là cơ hội để hoàn thiện việc tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển một nền nông nghiệp hiện đại với những sản phẩm chất lượng cao, có tên tuổi trên thị trường.

Được biết trước đó, tháng 11/2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm phát triển hiệu quả, bền vững theo hướng bổ sung đánh giá hiện trạng các mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản đã được triển khai trong thời gian qua. Đồng thời bổ sung thêm định hướng thị trường tiêu thụ nông sản nội địa cũng như xuất khẩu trong thời gian tới; kinh nghiệm thành công của một số nước trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản để làm cơ sở đề xuất mô hình kinh doanh nông sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát các định hướng đổi mới, giải pháp thực hiện Đề án và các chương trình, dự án để tránh trùng lặp; có giải pháp cụ thể để thực hiện Đề án, trong đó chú ý lồng ghép các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đã ban hành trong lĩnh vực phát triển thương mại vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án bảo đảm mục tiêu đã đề ra.

Bình Minh