Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý container tồn đọng tại cảng biển

10/03/2015 13:21

Hàng ngàn container hàng hóa tồn đọng đang có nguy cơ biến các cảng biển Việt Nam thành “bãi rác” của thế giới.

phó thủ tướng chỉ đạo xử lý container tồn đọng tại cảng biển
Bãi container tại cảng Hải Phòng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về tình trạng hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu Việt Nam. 

Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng hàng ngàn container hàng hóa hiện đang tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam (chủ yếu là tại các cảng biển Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh). Đa số hàng hóa trong số này thuộc loại hình tạm nhập tái xuất, nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, nhập kinh doanh; không được chủ hàng đến nhận hoặc không đủ điều kiện nhập khẩu, bị hư hỏng… Với lượng hàng hóa như trên, cảng biển nước ta đang có nguy cơ thành “bãi rác” của thế giới…

Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về tình trạng hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu Việt Nam để kịp thời có biện pháp xử lý hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 này.

Tiến Minh