Phó Thủ tướng: Xoá bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước

22/06/2017 16:53

Đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập phải xóa bỏ được tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng: Xoá bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn công tác khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thông các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Nội vụ

Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra tại buổi làm việc của Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập làm việc tại Bộ Nội vụ, diễn ra ngày 22/6.

Theo Phó Thủ tướng, Đề án trình Trung ương lần này gồm ba thành tố đổi mới về: Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quá trình xây dựng Đề án sẽ là cơ hội để Nhà nước nhìn nhận thực trạng về số lượng đơn vị, người lao động, phương thức tổ chức, hiệu quả hoạt động của hệ thống các đơn vị công lập cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Từ đó, xác định các chủ trương, định hướng mới về tổ chức lại hệ thống, đổi mới căn bản các cơ chế hoạt động, quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm gánh nặng chi ngân sách.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập phải theo nguyên tắc thị trường, có vai trò dẫn dắt của nhà nước nhưng Nhà nước không bao cấp xin- cho, xóa bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước, phân định rõ “công”- “tư”, không để “công” - “tư” lẫn lộn; tăng cường phân công, phân cấp quyền hạn, lợi ích giữa các cấp để bảo đảm tính tự chủ, năng động, sáng tạo của đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường khả năng giám sát, tự giám sát, kiểm soát hoạt động của các đơn vị này.

Việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính theo lộ trình phù hợp gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, tạo nguồn cho thực hiện cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý xác định rõ các dịch vụ công cơ bản thì Nhà nước phải bảo đảm cho xã hội như đầu tư y tế, giáo dục, ở vùng khó khăn hay lĩnh vực khoa học cơ bản.

Về đổi mới cơ chế quản lý, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ bất cập hiện tại và đổi mới, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm với kiểm soát và giám sát của xã hội, không tập trung quyền hạn vào người đứng đầu đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, năm 2011 cả nước có 54.448 đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2016 giảm 534 đơn vị, còn 53.914 đơn vị. Tuy nhiên, trong khi số lượng đơn vị sự nghiệp công lập của các địa phương giảm (635 đơn vị) thì ở khối bộ, ngành lại tăng lên 101 đơn vị. 

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2011 là 1.812.259 người, năm 2016 là 1.978.086 người, tăng 165.827 người. Trong số này, khối bộ, ngành tăng 9.035 người, địa phương tăng 156.792 người.

Hoài Vũ