Darius Radkevicius ghi lại phong cảnh dưới chân núi Dhaulagiri trong hành trình đi bộ khám phá vùng Upper Mustang. Với chiều cao 8.167 m, Dhaulagiri là ngọn núi cao thứ 7 trên thế giới.
Darius Radkevicius ghi lại phong cảnh dưới chân núi Dhaulagiri trong hành trình đi bộ khám phá vùng Upper Mustang. Với chiều cao 8.167 m, Dhaulagiri là ngọn núi cao thứ 7 trên thế giới.
Huy Phong (Theo Daily Mail)