5. Phụ nữ gợi cảm ở Jordan: Ở Trung Đông, đàn ông thường thích phụ nữ có khuôn mặt đầy đặn, thân hình đẫy đà.
5. Phụ nữ gợi cảm ở Jordan: Ở Trung Đông, đàn ông thường thích phụ nữ có khuôn mặt đầy đặn, thân hình đẫy đà.
Linh Trang (Theo Shape)