Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017

09/07/2017 14:21

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 với 1.100 chỉ tiêu, điểm chuẩn hiện chưa được công bố

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 1

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2017 theo lịch trình hiện nay chưa được công bố..

Tháng 2/2017, Đại học Y Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm nay. Theo đó, chỉ tiêu đào tạo tại Hà Nội là 1.000 và phân viện tại Thanh Hóa là 100.

Trường lấy điểm trúng tuyển theo ngành. Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên dùng để xét tuyển nếu thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau: Ưu tiên 1 điểm bài thi Toán; ưu tiên 2 điểm môn thi Sinh học.

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 2

Đại học Y Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2017

Theo thông lệ, ngành hot nhất là Y đa khoa lấy điểm chuẩn cao nhất.

Ngành lấy điểm dự kiến cao thứ hai của Đại học Y Hà Nội là Răng hàm mặt.

Chúng tôi sẽ cập nhật Điểm chuẩn dự kiến, điểm chuẩn chính thức của Đại học Y Hà Nội trong thời gian sớm nhất...

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học y Hà Nội năm 2017:

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 4

 

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 5

 

Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển của Đại học Y Hà Nội năm 2017:

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 6

 

Phương án tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2017 7

 

H.T